Jubiláló Lelkiatyák!

Köszönjük Lelkiatya!
„… érdemes volt dolgozni s továbbra is dolgozni kell töretlenül, és amit építettünk, arra kell vigyáznunk, hogy azt ne rontsuk el, hogy az a munka tovább tudjon folytatódni. Úgy érzem, ez a kitüntetés a közös munkának, nem egyedül nekem szól, hanem annak a közösségnek, akivel az évtizedek alatt ezt meg tudtuk valósítani.” –
1986-ban érkezett községünkbe a ma aranymisét ünneplő Szilveszter Imre Gábor lelkiatya. 50 éves papi pályafutásának jelentős részét, 36 évet községünkben szolgált.
“1948. február 29-én született egy négygyermekes gyergyóalfalvi család legkisebb gyermekeként.
1972. április 9-én szentelte pappá Márton Áron püspök.
Papi működésében az ember legfőbb hivatását tartotta szem előtt: eljutni az Istennel történő egyesülésig.
1986-tól Gyimesközéplok plébánosa
Felújította a templomot, majd pedig kibővítette a plébániát. Az új hittanterem azóta az ifjak otthona lett. Ezután kezdett a völgyben a bükkhavasi és bándpataki kápolnák felújításához. A Szent István-i eszme vezette a hidegségi plébánia létrehozásában, ahol örökségünk megőrzése végett 1999-2000-ban a Szent István-templomot, majd 2003–2006 között új plébániát építettek.
2006. augusztus 1-jétól Gyimesközéploki Szent Magdolna plébániától levált, önálló, új egyházközség a Szent István király nevét vette fel, amelynek első plébánosa Szilveszter Imre Gábor lett. Az egyházmegye főpásztora munkássága elismeréseként két alkalommal is kitüntette: előbb szentszéki tanácsos, majd 2009-ben címzetes esperesi címmel.

 

A keresztény hit-erkölcsi munka jobb végzése és a hívek közösséggé szervezése végett a két plébániatemplom közötti félúton, innen-onnan 5 és 6 km távolságban, jó hívei támogatásával megépítették 2016-ban a Szent Imre tiszteletére szentelt templomot és ravatalozót majd a Szent Margit óvodát.
2020 március 15-én Áder János, Magyarország köztársasági elnöke, a csángó magyar közösség hitének és kultúrájának megőrzéséért és szolgálatáért Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetés adományozott neki!”
Íme a rövid életút itt községünkben!
Elismerés és megbecsülés hangján mondunk köszönetet, minden fáradozásáért melyet Gyimesközéplokért, az itt élőkért tett. Isten fizesse meg! A további tervekhez sok erőt és kegyelmet!
Köszönjük Lelkiatya!